Zdzisław Struzik - Obrona wolności narodu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości 1918-2018

Publikacja autorstwa ks. prof. Zdzisława Struzika prezentuje działalność Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w odniesieniu do wartości wolności. Należy ją rozpatrywać na wielu płaszczyznach, a do najważniejszych możemy zaliczyć: postawę osobistą, wynikającą z patriotyzmu, postawę teologiczną, kościelną (eklezjologiczną) i postawę narodową. Dzięki głębokiej wierze [...] Kardynał Stefan Wyszyński przeszedł przez wiele trudnych doświadczeń [...]. Kardynał przede wszystkim był społecznikiem, oddanym nauczycielem i współtowarzyszem doświadczeń i walki o wolność, którą rozumiał jako wartość podstawową, niezbywalną dla każdego życia ludzkiego.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.