Wojciech Roszkowski - Historia chrześcijaństwa. Świętości, upadki i nawrócenia. Tom 1

Autor z zupełnie innej perspektywy spogląda na życie Jezusa i wpływ jego nauczenia na bieg historii. W przekonujący sposób oddziela fakty od mitów.
"Historia chrześcijaństwa. Świętości, upadki i nawrócenia. Tom 1. Od narodzin Jezusa do upadku Konstantynopola" zbiera najważniejsze fakty dotyczące życia ludzi w czasach rozwoju najpopularniejszej religii świata. Próbuje porównać dokumenty historyczne ze świętymi księgami chrześcijan. Na tej podstawie stara się ustalić ostateczną wersję wydarzeń życia Jezusa.
Książka nie skupia się wyłącznie na początkach naszego wieku. Prześladowania chrześcijan trwały latami, a liczne przetasowania polityczne zmieniały znaczenie religii w najważniejszych krajach starożytnego świata. Przekonująco zostało pokazane tworzenie się Stolicy Apostolskiej i życie pierwszych papieży. Burzliwe momenty historii chrześcijaństwa autor rozciąga aż do upadku Konstantynopola.

Źródło: TaniaKsiazka.pl

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.