Historia sztuki

Bogato ilustrowana książka przedstawia najważniejsze dzieła sztuki, prezentowane w największych galeriach i muzeach świata, reprodukowane w licznych publikacjach i periodykach, często wykorzystywane też na okładkach powieści.
Czytelnik prowadzony jest przez epoki, style i nurty, zilustrowane najważniejszymi dziełami malarstwa, rzeźby, sztuki konceptualnej i performance’u.
- Obszerne kompendium wiedzy o historii sztuki światowej.
- Ponad 1 100 kolorowych ilustracji najwybitniejszych dzieł sztuki.
- Omówienie wszystkich najważniejszych dziedzin w sztukach plastycznych, od malarstwa i rzeźby po sztukę konceptualną.
- Przejrzyste opracowanie osi czasu, które ułatwiają orientację w chronologii zjawisk artystycznych.
- Atrakcyjna szata graficzna.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.