Józef Porzecki - Uchronić od zapomnienia. Miejsca polskiej pamięci narodowej na Grodzieńszczyźnie

Album miejsc polskiej pamięci narodowej na Grodzieńszczyźnie, gdzie zachowało się wiele śladów bohaterstwa naszych rodaków, którzy przelali krew w walce o wolność i niepodległość Polski. Niniejsza publikacja jest próbą usystematyzowania tych miejsc i ich rozsławienia. Album zawiera fotografie 314 miejsc pamięci. Są na nich mogiły bohaterów powstań narodowych, wojny polsko-bolszewickiej – zwłaszcza operacji niemeńskiej, września 1939 r. oraz żołnierzy Armii Krajowej. Są tam także tablice pamiątkowe poświęcone wybitnym rodakom, jak również symboliczne krzyże katyńskie i sybirackie. Autor jest Polakiem mieszkającym na Białorusi. Zgodnie z intencją autora album ten oprócz wartości edukacyjnej może pełnić rolę przewodnika, zwłaszcza dla rodaków poszukujących swoich przodków.

Źródło: Katalog wydawnictw IPN. Wiosna-lato 2021

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.