Zbigniew Romaniuk - Brańsk. Dzieje miasta. Tom 1

Zbigniew Romaniuk jest bardzo znaną postacią w kręgu osób interesujących się lokalną historią - zwłaszcza Ziemi Bielskiej i Brańskiej. Monografia przedstawia historię Brańska do 1795 roku (czyli do trzeciego rozbioru Polski) i stanowi pierwszy tom historii miasteczka położonego nad Nurcem. Autor gromadził materiał badawczy zarówno w polskich archiwach i bibliotekach, jak i w zagranicznych m.in. białoruskich, litewskich czy amerykańskich. W książce znajduje się kilkadziesiąt ilustracji, tabel, planów i map.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.