Józef Łupiński - Podniebny kapelan. Ks. mjr Mikołaj Sasinowski w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie 1940-1946

Ks. mjr Mikołaj Sasinowski (1909-1982) był kapelanem w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie. Od młodości marzył, by zostać żołnierzem. Wychowywany był przez rodziców w głębokim duchu religijnym i patriotycznym, co wpłynęło na wybór powołania kapłańskiego. Przed wybuchem II wojny światowej został skierowany do Francji, nie spodziewał się, że będzie mu dane połączyć kapłaństwo z posługą duszpasterską wśród polskich żołnierzy (we Francji i Wielkiej Brytanii). Zaprzyjaźnił się z lotnikami z 304. i 305. Dywizjonu Bombowego oraz z młodzieżą z Lotniczej Szkoły Technicznej w Halton. Po latach, już w Polsce jako biskup łomżyński (1970-1982), chętnie spotykał się z dawnymi przyjaciółmi - pilotami i personelem naziemnym, którym przekazywał swój entuzjazm, pełen wiary, nadziei i miłości.

Źródło: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.