Nowości wydawnicze dla dorosłych

Przedszkole nr 2 w Łapach 1968-2018

Album wydany w 2018 r. w związku z jubileuszem 50-lecia powstania Przedszkola nr 2 w Łapach. Pięknie wydany i bogato ilustrowany. Zawiera wspomnienia pracowników placówki, prezentuje zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Adam Czesław Dobroński, Piotr Sobieszczak - Powiat wysokomazowiecki w świetle doniesień prasowych w latach 1866-1939

Książka próbuje odtworzyć życie codzienne mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w latach 1866-1939. Teksty wykorzystane w publikacji pochodzą ze wzmianek i artykułów opublikowanych w polskiej prasie. Zamieszczane w czasopismach wiadomości miały charakter zarówno publiczny, jak i prywatny. Wyłania się z nich obraz miejscowości, mniej lub bardziej ważnych wydarzeń oraz charakterystyka mieszkańców, ich zachowań, mentalności, zainteresowań i sposobu wypowiadania się. Książkę wzbogacają liczne fotografie z epoki i wycinki z przedwojennej prasy.
Wydawnictwo zostało sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Lisa Genova - Życie za wszelką cenę

Recenzja Czytelniczki:

Poruszająca i bardzo wzruszająca powieść o nieuleczalnej chorobie. Autorka ukazuje kolejne etapy postępującego paraliżu. Jak w kilka miesięcy można utracić kontrolę nad własnym ciałem i życiem. To również, a może przede wszystkim powieść o poświeceniu, miłości i marzeniach. Tyle, że zupełnie inna od wszystkich.

Szczepan Twardoch - Pokora

Wciągająca lekcja historii podzielonego Śląska w okresie pierwszej połowy XX wieku. Tytułowy bohater Aloiz Pokora zawieszony się między dwoma światami - syn górnika z Górnego Śląska, któremu udaje się wyjść z proletariackiej rodziny i zdobyć wykształecenie. Jednak Alois nie należał do starego świata, nie należy też do nowego.

Opowieść o podziałach społecznych i etnicznych, walce o lepszy byt, obsesji - a to wszystko w charakterystycznej dla autora nieoczywsitej narracji.

Jan Skuratowicz - Dwory i pałace Wielkopolski. Styl narodowy

Wiek XIX, wraz z gwałtownym rozwojem społecznym i gospodarczym, stworzył nieznane przedtem dziedziny sztuki czy architektury, dorabiając do nich własną i tylko sobie właściwą ideologię. Rezydencja królewska, książęca, szlachecka, bankierska lub fabrykancka stawała się najbardziej widocznym nośnikiem politycznych i społecznych poglądów i przekonań ich właścicieli. Teren Wielkopolski nie różnił się pod tym względem od innych krain wchodzących w skład monarchii pruskiej. Poprzez specyfikę polityczną czy gospodarczą rozmaite działania mogły nabierać i nabierały własnych znaczeń czy podtekstów. Na przykładzie wielkopolskich realizacji z przełomu XVIII i XIX wieku, między innymi w Kórniku, Posadowie, Dębnie, Komierowie czy Smogulcu, prof. dr hab.  Jan Skuratowicz omawia charakterystyczne cechy rodzącego się wówczas stylu narodowego.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Wojciech Koronkiewicz - Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia

Co za piękna, mądra książka! Forma? Jak to u Koronkiewicza: czasem jak powiastka dla trochę większych dzieci. Ale treść? Tu przecież jest cała mistyka Podlasia. To książka nie tyle o kontemplacji ikon, co naszego, „tutejszego”, DNA: splotu nici Zachodu i Wschodu, nie do rozplątania. To tu pod Dąbrową, Orlą, Zabłudowem od wieków jest przecież i Rzym, i Kraków, i Moskwa, i Wilno i Bizancjum. Po co szukać dalej, więcej?
Żeby napisać taką książkę trzeba być stąd, z tego trzęsącego się co chwila kolejnym sporem uskoku tektonicznych płyt religii, narodów, kultur. Ale też trzeba lubić ludzi. Koronkiewicz jak nikt umie odmalować ciepłe światło niespiesznych rozmów ludzi pogranicza. Ćwierć wieku temu zostawiłem je, wyjeżdżając w rozkrzyczany świat. Dobrze wiedzieć, że ono wciąż tam jest. Teraz, kiedy ktoś mnie zapyta: „Ale co tam właściwie takiego? Czym jest to twoje Podlasie?” – po prostu podaruję mu tę książkę.
Szymon Hołownia
Źródło: lubimyczytac.pl

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

 

Marek Pióro - Ptaki doliny Biebrzy i Narwi

"Ptaki doliny Biebrzy i Narwi" to magiczna opowieść Marka Pióro, popularyzatora wiedzy o ptakach i Roberta Bałdygi, znakomitego fotografa przyrody, który od przeszło dwudziestu pięciu lat obserwuje i amatorsko fotografuje dziką przyrodę oraz krajobrazy w dolinie Narwi i Biebrzy. To książka niezwykła, zarówno do czytania, oglądania, a także do… słuchania! Wystarczy bowiem za pomocą smartfona (z dostępem do Internetu) zeskanować zamieszczone w książce QR kody, by przenieść się w świat ptasich głosów i dźwięków… 

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Krzysztof Szujecki - Sportsmenki. Pierwsze polskie olimpijki, medalistki, rekordzistki

Pierwsze polskie sportsmenki nie miały lekkiego startu. Narażone na złośliwe komentarze konserwatywnego społeczeństwa powoli wdzierały się na szczyt, a kobiecy sport, mimo wielu przeszkód natury społecznej i obyczajowej, rozwijał się i przenikał do świadomości mas. Autor przybliża biografie 13 wyjątkowych kobiet o silnym charakterze, które potrafiły konsekwentnie zmierzać do celu, także pod prąd i wbrew otoczeniu. Przy doborze bohaterek decydującym kryterium były ich osiągnięcia sportowe, popularność i społeczny zasięg uprawianych przez nie dyscyplin. Książka Krzysztofa Szujeckiego to opowieść o determinacji, pasji, walce ze stereotypami i własnymi słabościami.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Piotr Majewski - Muzealna twarz Klio. Wybór tekstów z lat 1999-2019

Na przykładzie Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Piotr Majewski ukazuje funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce - przede wszystkim muzeów, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Jak napisała recenzentka pracy, Dorota Folga-Januszewska, padają tu pytania: „o status muzeum, status pojęcia zabytku, o identyfikację oryginalności w przestrzeni, której historyczna ciągłość została wielokrotnie zerwana lub naruszona przez wydarzenia: wojnę, doktryny polityczne, zanik społecznej wrażliwości, przewłaszczenia majątkowe. To bardzo ciekawe ujęcie: relacja między władzą a architekturą, doktryną i odbiorem sztuki, sensem istnienia instytucji muzealnej a sposobem realizacji programu i charakterem kolekcji".

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Prawo gospodarcze i handlowe

W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.
W opracowaniu przedstawiono:
- prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych,
- prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych,
- instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji,
- prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją.
W opracowaniu uwzględniono m.in. zmiany ustawodawcze w prawie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, przepisy o prostej spółce akcyjnej, a także dotyczące powszechnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych. Omówiono również zmiany dotyczące unormowania spółek handlowych i innych przedsiębiorców, które nastąpiły w latach 2018-2020.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz - Prawo autorskie i prawa pokrewne

Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i ochrony baz danych) w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Najnowsze wydanie zawiera omówienie ostatnich zmian do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:
- dotyczących dozwolonego sposobu korzystania z określonych utworów przez osoby niewidome lub z dysfunkcją wzroku,
- wynikających z nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszących się m.in. do prawa pierwszeństwa uczelni do opublikowania pracy dyplomowej studenta.
W opracowaniu przedstawiono też:
- pojęcie utworu w prawie Unii Europejskiej,
- zagadnienia dotyczące właściwego redagowania umów z zakresu prawa autorskiego,
- tematykę stosowania prawa autorskiego w internecie, w tym kwestie wyczerpania prawa do programu komputerowego udostępnianego online oraz dopuszczalności stosowania odesłań (tzw. linków).
Publikacja zawiera wybór podstawowych aktów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego, m.in.:
- ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz o ochronie baz danych,
- konwencje berneńską i rzymską,
- porozumienie TRIPS,
- traktaty WIPO o prawie autorskim oraz o artystycznych wykonaniach i fonogramach.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Marek Krajewski - Mock. Golem

Kolejny, już 9 tom cyklu z Eberhardem Mockiem, który tym razem zmaga się z tajemnicą zaginięcia małej Rosemari oraz własnym uzależnieniem. Akcja toczy się w 1920 roku w Breslau (przedwojenny Wrocław), zaczyna się mówić o Hitlerze, narasta antysemityzm. Fabuła jest niepokojąca i wciągająca, zaczyna się naprawdę mrocznie.

 

 

Julia Fiedorczuk - Pod słońcem

Ludzie zanurzeni w pamięci i historii. Historia zanurzona w zmieniającym się według odwiecznych prawideł świecie przyrody. Proza pulsująca w tym samym zniewalającym rytmie.

Nowa powieść Julii Fiedorczuk – nominowanej m.in. do „Nike” za Nieważkość – to poruszająca saga o ludziach, którym przyszło żyć w trudnych czasach, adaptować się i zmieniać, a jednocześnie wciąż mierzyć z przeszłością – bo to, co odrzucone, zawsze powraca.

W centrum tej opowieści znajdują się Misza i Miłka, ich niełatwe małżeństwo i życiowa droga, ale za sprawą wspomnień głównych bohaterów czytelnik podróżuje w czasie – do okresu przedwojennego i strasznych epizodów wojennych, oraz w przestrzeni – spod Białegostoku do Warszawy, a nawet za Ural.

Recenzja z portalu lubimyczytac.pl (https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4914612/pod-sloncem)

Kanae Vujicic, Nick Vujicic - Miłość bez granic

Nick Vujicic to znany mówca motywacyjny. Urodzony bez rąk i nóg przezwyciężył ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i prowadzi bardzo aktywne życie, które sam określa jako "obłędnie szczęśliwe". W sposób bardzo otwarty Nick i Kanae opowiadają o swoich poszukiwaniach miłości i związanych z tą kwestią wzlotach i upadkach. Mówią także o swoich obawach, wątpliwościach i rozczarowaniach, jakich doświadczyli na drodze ku obecnemu szczęściu.

 

Renia Spiegel - Dziennik Reni Spiegel. Życie młodej dziewczyny w cieniu Holocaustu

Niesamowita pamiątka - odnaleziony po 70 latach w jednej z nowojorskich skrytek bankowych dziennik został opublikowany przez amerykańskiego Penguina pamiętnik "polskiej Anny Frank" okazał się prawdziwą sensacją. Wzruszająca i piękna książka, która pozwala spojrzeć na okrutne czasy wojny z perspektywy młodej dziewczyny. Nie znajdziemy tutaj opisów faktów historycznych, tylko opis przeżyć nastolatki, której przyszło dorastać w nieludzkich czasach.

Katarzyna Nosowska - Powrót z Bambuko

Zbiór felietonów, w których autorka zbiera historie ze swojego życia. Przemyślenia te, które wywołują śmiech lub łzy sprawiają, że książka ma bardzo osobisty charakter, a styl pani Nosowskiej jest niedpodrobienia. Napisana w bardzo przystępny, realistyczny, szczery sposób. Każdy rozdział to inny wątek np. koronawirus, sprzeczeki małżeńskie, polityka, alkohol, uczucia, szacunek do siebie i wiele innych. Książka wzbogacona ilustracjami Izabeli Kaczmarek-Szurek.

Marcin Margielewski - Modelki z Dubaju

Być modelką, mieć pieniądze i urodę, być obiektem pożądania mężczyzn i zazdrości kobiet! Nosić drogie kreacje i biżuterię znanych projektantów, smakować dolce vita, spełniać swoje plany i mieć pracę marzeń! Tylko jaką cenę trzeba zapłacić za takie życie?

Marcin Margielewski na wstępie swojej książki tłumaczy, dlaczego książka nosi taki, a nie inny tytuł. Słowo „modelki” „to częste określenie dziewczyn, które zarabiają pieniądze, uprawiając seks w słynących z bogactwa krajach arabskich – jakże krzywdzące dla tych, które zarabiają na sesjach zdjęciowych i pokazach mody. Wybrałem go jednak specjalnie – właśnie po to, by zwrócić na to uwagę, by tym paradoksem uporządkować pojęcia”.

Yuval Noah Harari - Sapiens. Od zwierząt do bogów

Jeden z największych światowych bestsellerów ostatnich lat, a już na pewno największy, jeśli chodzi o literaturę popularnonaukową. Świadczy o tym choćby 8 milionów sprzedanych egzemplarzy tej wyjątkowej książki oraz fakt, że Ridley Scott przygotowuje jej hollywoodzką adaptację. Yuval Noah Harari prezentuje nam tutaj niejako w pigułce całą historię ludzkości sięgając zarówno w czasy przedhistoryczne jak i analizując potencjalne drogi, jakimi gatunek nasz może podążać w przyszłości. Wszystko to składa się na opowieść niezwykle oryginalną i stawiającą wiele ważkich pytań. Pytań, nad którymi nie tylko warto, ale wręcz należy się zastanowić. Pytań, od odpowiedzi na które włos może zjeżyć się na głowie. Bo z hipotez autora wynika jasno, iż postępując tak jak dotychczas, nieuchronnie podążamy ku przepaści…

Fragment recenzji z TaniaKsiazka.pl (https://www.taniaksiazka.pl/sapiens-od-zwierzat-do-bogow-yuval-noah-harari-p-1154423.html)

Kristin Hannah - Firefly Lane

Historia dwóch przyjaciółek Kate i Tully, które od dziecka wspólnie zmagały się z przeciwnościami losu.

Podczas gdy Tully Hart jest głośna, piękna i zbuntowana, zawsze chętna do eksperymentów, podrywu i zgrywy, Kate Muralkey mierzy się z kompleksami. W dorosłym życiu też nie czuje się dość dobra, wciąż porównując się do przebojowej przyjaciółki. Każda z nich podąża przez życie swoją ścieżką, ale w dużej mierze determinowaną przez przyjaźń dziewcząt, później już kobiet. Historia bawi i wzrusza do łez. To kobiety są na pierwszym miejscu, a mężczyźni pozostają jedynie tłem.

Na podstawie tej książki powstał popularny serial na Netflixie.

Delia Owens - Gdzie śpiewają raki

Powieść obyczajowa o inności, samotności, uprzedzeniach, wykluczeniu - z dobrze wplecionym wątkiem kryminalnym. Osadzona w Karolinie Północnej lat 50. i 60. XX wieku nieprawdopodobna historia "Dziewczyny z bagien", o której szeptało całe miasteczko Barkley Cove. Jednak Kya jest inna - traktuje mokradła, na których mieszka, z ogromnym szacunkiem, jest wrażliwą obserwatorką natury.

Do czasu, aż pewnego roku na mokradłach znaleziono ciało jednego "z elity Barkey", a wszystkie uprzedzenia z jakimi musiała mierzyć się Kya, teraz stały się rzeczywistością, kiedy prawie całe miasteczko zwróciło się przeciwko niej, aby za wszelką cenę udowodnić jej winę.

Delia Owens w wyjątkowy sposób pokazuje jak proces dojrzewania kształtuje całą naszą przyszłość. "50 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa" przez co ciężko uwierzyć, że to debiut tej autorki.

Mikołaj Łoziński - Stramer

 Ta historia, opowieść o biednej, żydowskiej rodzinie mieszkającej w latach międzywojennych w Tarnowie, jest, zdawałoby się, skazana na nieuleczalny smutek i wiadome zakończenie. A jednak Mikołajowi Łozińskiemu udało się wymazać czerń, którą nasza pamięć zabarwia tamte lata. Bohaterowie nie wiedzą, co ich czeka, my wiemy aż za dobrze. Autor pozwala swoim postaciom mylić się, popełniać niezliczone głupstwa; ofiarowuje im życie, niekiedy trywialne, niekiedy pełne sensu, czasem groteskowe, wesołe i tragiczne.

Adam Zagajewski recenzja z portalu TaniaKsiazka.pl

(https://www.taniaksiazka.pl/stramer-mikolaj-lozinski-p-1300197.html)

Sarah A. Denzil - Milczące dziecko

Jednak jak ma zareagować rodzic, do którego życia, starannie poukładanego na nowo, po latach wkracza na powrót dziecko oficjalnie uznane za zmarłe?

Wciągająca poprzez nieszablonowy pomysł oraz niieprzwidywalne i zaskakujące rozwiązanie zagadki. Ten kryminał uświadamia, że nigdy do końca nie poznamy drugiej osoby.

Joanna Gierak-Onoszko - 27 śmierci Toby’ego Obeda

To prawdziwy dowód na to, że nie powinno się oceniać po okładce! Kanada, która kojarzy się jako kraj tolerancyjny i wielokulturowy, skrywa wiele naprawdę mrocznych tajemnic. System szkół z internatem w XX wieku pozwalał na wiele nadużyć. Ten reportaż jest udokumentowaniem skutków wykorzeniania rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Autorka oddaje głos Ocaleńcom, którzy bardzo często funkcjonują na marginesie społecznej świadomości.

Książka ukazuje, jak bolesnym procesem jest pojednanie oraz jak wstrząsający jest mechanizm dziedziczenia traum.

 

Bartosz Gardocki - Kurs na ulicę szczęśliwą

Zlepek historii różnych ludzi, których wspólnym mianownikiem jest taksówka, czy raczej taksówkarz. Bartosz Gardocki, który po latach rzucił pracę w public relations zabiera czytelnika w podróż po ludzkich historiach. Jego pasażerami są między innymi: Hanna Krall, Halina Szpilman, Tomasz Stańko, Zbigniew Wodecki, Rafał Trzaskowski, ale i sprzedawca skarpet spod Dworca Centralnego, powstaniec warszawski, lewicowy baron, pan Marek, który odwiedza prostytutki, niewidomy o nazwisku Drakula, sfrustrowana matka…

Wiesław Małyszko - Cóż może wyszeptać wiatr

Wiesław Małyszko to podlaski poeta mieszkający na jednej z białostockich wsi. Jego debiutancki tomik zawiera wiersze, które ukazują piękno otaczającego nas świata. Ich uzupełnieniem są kolorowe fotografie przedstawiające polskie krajobrazy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Monika Jurczyk - Bądź boska. Osobista stylistka radzi

"Bądź boska" to poradnik oparty na autorskim systemie polskich sylwetek, który udowadnia, że styl to kwestia proporcji, a nie rozmiaru. Podpowiada, jak mądrze kupować i zarządzać swoją szafą według zasad piramidy prawidłowego ubierania się. Zawiera wskazówki dla kobiet w każdym wieku - doradza jak wyglądać dobrze w jesieni życia i jak skomponować szafę przyszłej mamy. Monika Jurczyk zdradza w nim tajniki specjalistek od zakupów po to, by każda kobieta wyglądała doskonale i świetnie się czuła w swoich ubraniach.

 

 

 

 

Julia Quinn - Mój książę. Tom 1

Bohaterką książki "Mój książę" jest urocza i inteligentna Daphne Bridgerton, najstarsza córka potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o pójściu w ślady swych rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Jednak żaden z londyńskich amantów nie poprosił jeszcze o jej rękę. Za to książę Hastings, który nie zamierza się rychło żenić, proponuje Daphne niezwykle korzystną dla obu stron tajną umowę – on będzie udawał jej adoratora, a ona z pewnością zyska pretendentów do swojej ręki, skoro sam książę uznał ją za pożądaną partię… Plan wydaje się niemal doskonały, pod warunkiem, że oboje zachowają go w sekrecie.
"Mój książę" Julii Quinn to pierwszy tom bestsellerowego cyklu powieści Bridgertonowie. To przesycony subtelnym wdziękiem i humorem romans pełen miłosnych kłamstw i prawdziwej namiętności.

Nicholas Sparks - Powrót

"Powrót" to najnowsza powieść Nicholasa Sparksa. Trevor Benson - lekarz wojenny wraca do rodzinnego miasteczka New Bern z Afganistanu, gdzie podczas jednej z misji został ciężko ranny. Dostaje szansę, by zacząć wszystko od nowa. Nie sądził, że znajdzie tam kogoś, kto poruszy jego serce. Gdy jednak spotyka Natalie, zastępcę lokalnego szeryfa, nie może przejść obok niej obojętnie. W miarę rozwoju znajomości kobieta trzyma go na dystans, wyraźnie coś przed nim ukrywając. Na swojej drodze Trevor spotyka również ponurą nastolatkę Callie, mieszkającą w przyczepie kempingowej. Mężczyzna stara się rozwikłać zagadkę śmierci swojego dziadka, a wydaje się, że pomóc może mu jedynie młoda dziewczyna.
Książka przedstawia zmagania głównego bohatera z trudnymi przeżyciami i ich wpływem na jego psychikę i życie.

 

 

 

Agnieszka Jeż - Miłość warta wszystkiego

Akcja książki "Miłość warta wszystkiego" Agnieszki Jeż rozgrywa się w 1939 roku oraz współcześnie. Opisuje dwie historie miłosne, pozornie bez związku. Jednak losy ich bohaterów się przetną, a na jaw wyjdzie wstrząsająca prawda. To opowieść o wielkiej sile uczucia – o miłości ratującej i niszczącej, zmuszającej do najtrudniejszych wyborów. To także historia o tym, jak wybory poprzednich pokoleń wpływają na życie kolejnych.

Rachel Abbott - Gra w morderstwo

„Gra w morderstwo” to mroczny thriller psychologiczny z charakterystycznym dla Rachel Abbott stawianiem czytelnika przed koniecznością trudnego wyboru moralnego i mistrzowską charakterystyką postaci. Bohater książki, w pierwszą rocznicę swojego ślubu, do którego nie doszło, ponownie zaprasza do siebie wszystkich gości. Okazuje się, że przygotował dla nich grę, w której każdy musi wziąć udział. Wszyscy zadają sobie pytanie, co sie wydarzy, kiedy straszna gra dobiegnie końca.

Szymon Królikiewicz - Maryja i ks. Dolindo

Szymon Królikiewicz w swojej książce sięga do nieznanych w Polsce dzieł ks. Dolindo Ruotolo, autora modlitwy zawierzenia "Jezu, Ty się tym zajmij!". Odkrywa w nich głębię relacji, jaką ten kapłan nawiązał z Maryją. W jego życiu to Matka Boża była najważniejsza. Gdy podczas II wojny światowej na jego rodzinny Neapol spadały bomby, ten skromny ksiądz wychodził na balkonik swojego mieszkania, wznosił ręce do góry i odmawiał różaniec. Każdą chwilę swojego życia poświęcał Maryi, rozmawiał z Nią i notował uważnie każde Jej słowo. Książka "Maryja i ks. Dolindo" próbuje wyjaśnić tajemnicę, jaką skrywa duchowa bliskość ks. Dolindo z Matką Chrystusa.

Iwona Kienzler - Polki Władczynie Europy

Publikacja poświęcona jest Polkom, którym dane było odcisnąć trwały ślad w historii państw, do których zawitały jako żony władców, bądź tym, które wybiły się na samodzielność, albo, jak stało się to w przypadku Katarzyny Jagiellonki, przeżyły dramatyczne przygody, starając się być wsparciem dla swoich mężów. Wszystkie bohaterki zamieszczonych tu opowieści były córkami udzielnych władców, poza Maryną Mniszchówną, Julią Hauke i Matyldą, królową Belgów, ale z kolei ich losy są urzeczywistnieniem bajki o Kopciuszku, jednak nie zawsze ze szczęśliwym zakończeniem.

Roman Warszewski - Dzikowska. Pierwsza biografia legendarnej podróżniczki

Elżbieta Dzikowska to znana dziennikarka, podróżniczka, legendarna redaktorka „Kontynentów”, gwiazda telewizji, współtwórczyni programu „Pieprz i wanilia”, a także krytyczka i kolekcjonerka sztuki. Samotnie lub wraz mężem, Tonym Halikiem, odkrywała nieznane, docierała tam, gdzie nie było bezpiecznie. Kiedy granice były zamknięte, a dalekie podróże niemożliwe, ona opowiadała o świecie zza kurtyn i oceanów. Ale jej droga na szczyty nie była łatwa. Za swoje odważne decyzje często musiała płacić wysoką cenę. Krótko po wojnie działała w młodzieżowej organizacji antykomunistycznej. Za wysadzenie torów przed nadjeżdżającym pociągiem z radzieckimi dygnitarzami została skazana na więzienie. Skutki tej odsiadki odczuwała przez wiele lat. W świecie pełnym wielkich podróżników wybierała własną drogę, przecierając szlaki kolejnym globtroterkom. Osią pierwszej biografii Elżbiety Dzikowskiej jest podróż do Vilcabamby - tajemniczej stolicy Inków, którą Roman Warszewski odbył wraz ze swoją bohaterką. Podróż ta jest pretekstem do opowieści o niezwykłej kobiecie i jej życiu pełnym pasji i wyzwań.