Jesper Juul - Agresja - nowe tabu?

Książka pt."Agresja-nowe tabu" odpowiada na pytania skąd bierze się agresja u dzieci? jak na nią reagować?jak uczyć dziecko radzenia sobie z silnymi emocjami? co robić, kiedy rodzeństwo ze sobą walczy? Zachowania agresywne u dzieci nie są przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Czasami wskazują na chwilową frustrację, innym razem na poważny problem. Na dorosłych spoczywa obowiązek zrozumienia tego przekazu i nauczenie dzieci przekształcania agresji w konstruktywne działanie.