Dofinansowanie na przebudowę biblioteki w Łapach

Budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy doczeka się remontu. Blisko 930 tys. zł dofinansowania na jego przeprowadzenie pochodzi z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” . Właśnie ogłoszono listę 30 wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dotacji spośród 218 wniosków złożonych. Projekt remontu łapskiej biblioteki został oceniony na wysokim 11. miejscu.
Po remoncie m.in. łatwiejszy dostęp do oferty biblioteki będą miały osoby niepełnosprawne. W ramach zadania, na które pozyskano dofinansowanie planuje się bowiem wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów wejściowych wraz z przebudową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wymienione zostaną drzwi zewnętrzne. Również od strony północnej zostaną wykonane prace związane z przebudową i budową wejść wraz z wymianą drzwi zewnętrznych oraz zadaszenia. Poza tym powstaną nowe chodniki. Biblioteka otrzyma także pieniądze na nowe wyposażenie. Uruchomiony zostanie nowoczesny proces technologiczny wypożyczeń książek z możliwościami systemu MAK+.
Zmodernizowany budynek stanowić będzie doskonałą bazę i podstawę do poszerzenia oferty biblioteki o ciekawe projekty na rzecz czytelnictwa.
Dyrektor biblioteki i pracownicy są bardzo szczęśliwi, że nareszcie udało się pozyskać środki na remont oraz modernizację budynku i pomieszczeń placówki. Będzie to wspaniały prezent na jubileusz instytucji, która w 2019 obchodzić będzie 70- lecie powstania.
Rozpoczęcie prac związanych z przebudową budynku biblioteki przy ul. Nowy Rynek 15 zaplanowano na początek kwietnia przyszłego roku. Planowany termin zakończenia remontu to koniec czerwca 2020 r.
Wartość projektu złożonego do dofinansowania to ponad 1,23 mln zł.
Środki na realizację pozostałych prac budowlanych gmina Łapy planuje pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.