Menu Zamknij

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy gromadzi, opracowuje i udostępnia Dokumenty Życia Społecznego. Należą do nich różnorodne materiały o specyficznym charakterze i unikatowej wartości, które stanowią świadectwo życia społeczności lokalnej.  Niejednokrotnie zawierają niepowtarzalne informacje, niedostępne w innych źródłach.

Do dokumentów życia społecznego zaliczamy m.in.: fotografie i pocztówki, dokumenty, zaproszenia, ulotki i broszury, plakaty, kalendarze, dyplomy, katalogi wystaw, odezwy. Najliczniej w naszych zasobach reprezentowane są fotografie i wszelkiego rodzaju dokumenty obrazujące życie Łap i okolic oraz ich mieszkańców w kontekście historycznym.

Unikalną część kolekcji stanowią kroniki:

  • Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach
  • Klubu Sportowego Pogoń Łapy.

Zbiór Dokumentów Życia Społecznego jest udostępniony poprzez stronę internetową Biblioteki. Część prezentowanych materiałów pochodzi z zasobów własnych Biblioteki. Są one również dostępne prezencyjnie w Czytelni dla Dorosłych. Pozostałe stanowią  własność osób prywatnych i można je zobaczyć jedynie w wersji cyfrowej. Biblioteka zachęca mieszkańców Łap i okolic do udostępniania nam swoich rodzinnych zbiorów – fotografii, dokumentów, listów, pamiątek itp. Stanowią one bezcenne i wyjątkowe źródło informacji o przeszłości. Wspólnie możemy ocalić pamięć o sobie i swoich rodzinach tak, by każdy zainteresowany miał do niej dostęp. Pozyskane w ten sposób materiały zostaną zeskanowane i wraz z opisem zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki, a oryginały zwrócone właścicielowi.


 
Skip to content