Menu Zamknij

Historia

Najważniejsze fakty z historii Biblioteki
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Łapach została otwarta 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała pomieszczenie o powierzchni 21 m2 w budynku gimnazjalnym przy ul. Głównej 44.
  • W 1955 roku ma miejsce zmiana nazwy na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łapach. Pod jej nadzór przechodzą biblioteki publiczne znajdujące się w powiecie mazowieckim i białostockim.
  • Reforma administracyjna z 1975 roku spowodowała kolejne zmiany w sieci bibliotek publicznych. W latach 1979-1990 Miejsko-Gminna Biblioteka w Łapach sprawuje opiekę merytoryczną nad 18 placówkami bibliotecznymi w rejonie.
  • Biblioteka kolejny raz zmienia swoją siedzibę w 1989 roku. Przeniesiona zostaje do nowego budynku o powierzchni 629 m2 przy ul. Nowy Rynek 15.
  • W 1991 roku zgodnie ze statutem Biblioteka otrzymuje nazwę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. Tym samym przestaje być placówką rejonową. Posiada trzy filie: w Daniłowie Dużym, Płonce Kościelnej i Uhowie.
  • Proces komputeryzacji w łapskiej Bibliotece rozpoczyna się w 1994 roku. Jako pierwsze zainstalowane zostaje oprogramowanie do wypożyczania książek.
  • W 2004 roku placówka przechodzi na opracowany przez Bibliotekę Narodową system wypożyczania w pakiecie MAK.
  • Od 2017 roku w Bibliotece wprowadzony zostaje system MAK+ (stworzony i rozwijany przez Instytut Książki), który umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki.

We wrześniu 2019 roku dzięki pozyskanym środkom europejskim i krajowym rozpoczął się remont i modernizacja budynku Biblioteki. Inwestycja składała się z dwóch części.
Część pierwsza prac była dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach”.
Część druga prac była dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej pn. „Rewitalizacja centrum Łap poprzez remont i przebudowę budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy”.
W listopadzie 2020 r. przy wejściu do Biblioteki stanęła Zaczytana Ławka, aby promować czytelnictwo i przypominać o działaniach społecznych Fundacji Zaczytani.org. Ten wyjątkowy eksponat to artystyczna rzeźba użytkowa w kształcie otwartej książki. Można na niej usiąść, odpocząć lub poczytać. Na jej podeście umieszczony jest kod QR, który pozwala na pobranie bezpłatnego audiobooka.

Skip to content