Garść historii

 • powstanie biblioteki publicznej w Łapach 16 stycznia 1949 roku,
 • w 1955 r. zmiana nazwy na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łapach, przejęcie i nadzór nad bibliotekami publicznymi z pow. mazowieckiego i białostockiego,
 • w 1975 roku kolejna reforma administracyjna i zmiany w sieci bibliotek publicznych,
 • w latach 1979 – 1990 łapska biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad 18 placówkami bibliotecznymi,
 • od 1991 roku zgodnie ze statutem stała się Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy i przestała być placówka rejonową. Obecnie sprawuje nadzór nad trzema filiami w: Daniłowie, Płonce Kościelnej i Uhowie.

Nasze zbiory

Ze zbiorów, ze względu na ich zróżnicowany charakter, przeznaczenie, sposób bibliotecznego opracowania i udostępniania można wyodrębnić – księgozbiór podstawowy (bardzo bogaty, liczący ponad 130000 wol.), zbiory specjalne (dokumenty życia społecznego, audiobooki, płyty CD i DVD, dokumenty elektroniczne), czasopisma bieżące i oprawne.

Komputeryzacja i Internet

W latach 1994-1995 placówka została skomputeryzowana. Od 2008 roku ma własną stronę internetową: www.bibliotekalapy.pl z możliwością korzystania z katalogu on-line w programie MAKWWW. Obecnie posiadamy 28 komputerów z dostępem do Internetu, 6 iPadów Air oraz sieć bezprzewodową Wi-Fi. Aktywnie prowadzimy konta na portalach społecznościowych..

Współpracujemy lokalnie i globalnie

Nasi partnerzy to:

 • biblioteki różnego szczebla,
 • przedszkola i szkoły na różnych poziomach kształcenia,
 • instytucje użyteczności publicznej,
 • lokalni przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje

Organizujemy i realizujemy

Aby spełniać potrzeby użytkowników, dostarczać szerokiej oferty usług i reagować na zmieniające się uczestnictwo w kulturze, łapska biblioteka prowadzi różnorakie działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to m.in.:

 • wystawy
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • lekcje i wycieczki biblioteczne
 • konkursy czytelnicze
 • lekcje z przedsiębiorczości
 • kursy komputerowe dla dorosłych
 • wolontariat
 • udział w różnych projektach
 • ferie zimowe  
 • wakacje w bibliotece
 • Dyskusyjne Kluby Książki
 • Młodzieżowy Klub Filmowy
 • Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Cała Polska czyta  dzieciom”
 • Narodowe Czytanie
 • Ogólnopolska Noc Bibliotek
 • Tydzień z Internetem
 • Pasowanie na Czytelnika

 Uniwersytet Trzeciego Wieku

Coraz liczniejszą grupą czytelniczą są seniorzy, renciści i bezrobotni. Dlatego też jednym z największych przedsięwzięć biblioteki było utworzenie w 2009 roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 2011 roku uzyskał status stowarzyszenia i sukcesywnie się rozwija. Skupia ponad 100 studentów i aktywnie angażuje się w działania biblioteki.

Nagrody i wyróżnienia (m.in.)

 • Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki – 1961 r.
 • Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki – 1993 r.
 • Wyróżnienie w konkursie „Mój Powiat” – 2002
 • Nagroda za najaktywniejszą bibliotekę publiczną – 2004 r.
 • Nagroda „Srebrnej Róży” – 2006 r.
 • Wyróżnienie fundacji „Cała Polska czyta dzieciom” – 2008 r.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej placówki, u nas zawsze znajdziecie coś ciekawego dla siebie!