Najważniejsze fakty z historii Biblioteki

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Łapach została otwarta 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała pomieszczenie o powierzchni 21 m2 w budynku gimnazjalnym przy ul. Głównej 44.
 • W 1955 roku ma miejsce zmiana nazwy na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łapach. Pod jej nadzór przechodzą biblioteki publiczne znajdujące się w powiecie mazowieckim i białostockim.
 • Reforma administracyjna z 1975 roku spowodowała kolejne zmiany w sieci bibliotek publicznych. W latach 1979-1990 Miejsko-Gminna Biblioteka w Łapach sprawuje opiekę merytoryczną nad 18 placówkami bibliotecznymi w rejonie.
 • Biblioteka kolejny raz zmienia swoją siedzibę w 1989 roku. Przeniesiona zostaje do nowego budynku o powierzchni 629 m2 przy ul. Nowy Rynek 15.
 • W 1991 roku zgodnie ze statutem Biblioteka otrzymuje nazwę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. Tym samym przestaje być placówką rejonową. Posiada trzy filie: w Daniłowie Dużym, Płonce Kościelnej i Uhowie.
 • Proces komputeryzacji w łapskiej Bibliotece rozpoczyna się w 1994 roku. Jako pierwsze zainstalowane zostaje oprogramowanie do wypożyczania książek.
 • W 2004 roku placówka przechodzi na opracowany przez Bibliotekę Narodową system wypożyczania w pakiecie MAK.
 • Od 2017 roku w Bibliotece wprowadzony zostaje system MAK+ (stworzony i rozwijany przez Instytut Książki), który umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki.

We wrześniu 2019 roku dzięki pozyskanym środkom europejskim i krajowym rozpoczął się remont i modernizacja budynku Biblioteki. Inwestycja składała się z dwóch części.
Część pierwsza prac była dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach”.
Część druga prac była dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej pn. „Rewitalizacja centrum Łap poprzez remont i przebudowę budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy”.
W listopadzie 2020 r. przy wejściu do Biblioteki stanęła Zaczytana Ławka, aby promować czytelnictwo i przypominać o działaniach społecznych Fundacji Zaczytani.org. Ten wyjątkowy eksponat to artystyczna rzeźba użytkowa w kształcie otwartej książki. Można na niej usiąść, odpocząć lub poczytać. Na jej podeście umieszczony jest kod QR, który pozwala na pobranie bezpłatnego audiobooka.

 Zbiory Biblioteki obejmują:

 • księgozbiór podstawowy,
 • zbiory specjalne (audiobooki, płyty CD i DVD z filmami i muzyką, dokumenty życia społecznego, dokumenty elektroniczne),
 • czasopisma bieżące i oprawne.

Działania

Oferta Biblioteki skierowana jest do różnych grup odbiorców. Placówka jest miejscem wydarzeń ważnych dla upowszechniania i rozwoju czytelnictwa oraz promocji kultury. Naszymi partnerami w działaniach popularyzujących książkę są biblioteki różnego szczebla, przedszkola i szkoły, instytucje użyteczności publicznej, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje. Biblioteka wspiera inicjatywy społeczne podejmowane na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska.
Prowadzone przez Bibliotekę działania skierowane są do osób w każdym wieku. Obejmują one szereg form służących rozwojowi edukacji i kultury oraz upowszechnianiu czytelnictwa. Są to m.in.:

 • wystawy, np. rocznicowe, tematyczne,
 • spotkania, m.in.: autorskie, literackie, z ciekawymi ludźmi,
 • warsztaty,
 • lekcje biblioteczne,
 • konkursy,
 • lekcje z przedsiębiorczości,
 • współpraca z wolontariuszami,
 • ferie zimowe i letnie,
 • Dyskusyjny Klub książki,
 • Młodzieżowy Klub Filmowy KAPPA FILM.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Łap, Biblioteka prowadzi bezpłatną usługę „KSIĄŻKA NA TELEFON” polegającą na dostarczaniu książek do domu. Aby z niej skorzystać, wystarczy skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną i poprosić o dostarczenie wybranych tytułów na wskazany adres.
- W ramach konsorcjum Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego oraz sieci podlaskich bibliotek publicznych Biblioteka oferuje czytelnikom bezpłatne kody umożliwiające dostęp do cyfrowej wypożyczalni Legimi.
- Biblioteka włącza się w ogólnopolskie akcje i kampanie społeczne na rzecz promocji książki, czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy m.in.: Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Cała Polska czyta dzieciom”, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek.
- Biblioteka pozyskuje środki pozabudżetowe na realizację projektów związanych z promocją literatury oraz szeroko rozumianą kulturą i edukacją.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

W odpowiedzi na potrzeby seniorów w 2009 roku Biblioteka zaangażowała się w proces powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 2011 roku zyskał on status stowarzyszenia i od tej pory sukcesywnie się rozwija. Jego członkowie chętnie angażują się w działania Biblioteki, która jednocześnie aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy UTW.

Wybrane nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki (1961)
 • Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki (1993)
 • Wyróżnienie w konkursie „Mój Powiat” (2002)
 • Nagroda Specjalna w rankingu na najaktywniejszą bibliotekę publiczną Powiatu Białostockiego (2004)
 • Nagroda Srebrnej Róży (2007)
 • Wyróżnienie Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom (2010 -2013)