Menu Zamknij

Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łapach oddała hołd bohaterom największego i najdłużej trwającego polskiego zrywu niepodległościowego, włączając się w obchody rocznicowe organizowane na terenie całego kraju.

Przygotowane przez nas uroczystości odbyły się 23 stycznia. Z inicjatywy członków UTW rozpoczął je wyjazd do wsi Łukawica. Pod pomnikiem “Trzech Krzyży” upamiętniającym zryw powstańczy w naszym regionie złożono kwiaty i zapalono znicze.
W uroczystości uczestniczyli:
– Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski,
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach Dariusz Wincenciak,
– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Mariusz Gołaszewski,
– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łapach Krystyna Grabowska,
– radni Rady Miejskiej: Sławomir Jan Maciejewski i Andrzej Rogowski,
– przedstawiciele Zarządu Łapskiego Towarzystwa Regionalnego im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego: Dorota Kondriatuk (prezes), Piotr Sobieszczak (wiceprezes), Marian Jurkin i Bogdan Zarzecki,
– Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy Małgorzata Roszkowska
– oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach na czele z prezes Barbarą Gogolewską.
Historię wydarzeń, które rozegrały się w Łukawicy 160 lat temu w niezwykle ciekawy sposób przybliżył zebranym Pan Wojciech Płoński, mieszkaniec Łukawicy, historyka regionalisty i jednego z inicjatorów powstania pamiątkowego obelisku. O miejscu tym opowiedział też Pan Zbigniew Płoński, przewodnik turystyczny. Uczestnicy wydarzenia odwiedzili również cmentarz w Pietkowie, gdzie znajduje się mogiła jednego z powstańców styczniowych. Zatrzymali się też przy grobie rodziny hrabiostwa Starzeńskich. 

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy zatytułowanej „Śladami styczniowej wolności. W 160. rocznicę Powstania Styczniowego”. Znalazły się na niej materiały pochodzące ze zbiorów własnych biblioteki oraz unikatowe pamiątki ze zbiorów prywatnych Stanisława Kochanowskiego i Sławomira Jana Maciejewskiego. Składamy podziękowania Muzeum Niepodległości w Warszawie za podarowane bibliotece publikacje dotyczące Powstania Styczniowego oraz udostępnione (do celów wystawowych) wizerunki cyfrowe zbiorów.

Obchody zakończył wykład Janusza Danieluka z Archiwum Państwowego w Białymstoku pt. „Powstanie Styczniowe na Białostocczyźnie w świetle źródeł archiwalnych”. Przedstawił on zebranym źródła do dziejów powstania w naszym regionie oraz przybliżył jego przebieg i “postyczniowe” represje. Prelekcji towarzyszyła prezentacja przygotowana w oparciu o archiwalne kwerendy. 

Powstanie Styczniowe to przełomowe wydarzenie w historii narodu polskiego. Ukształtowało i umocniło naszą tożsamość oraz wywarło olbrzymi wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Wystawę „Śladami styczniowej wolności. W 160. rocznicę Powstania Styczniowego” można oglądać w holu na parterze i I piętrze biblioteki do końca lutego. Serdecznie zapraszamy!

Łukawica: delegacje z kwiatami i zniczami
Przedstawiciele władz samorządowych składają kwiaty pod pomnikiem w Łukawicy
Delegacje oddają hołd powstańcom 1863 r.
Delegacje oddają hołd powstańcom 1863 r.
Delegacje oddają hołd powstańcom 1863 r.
Pomnik w Łukawicy
Wojciech Płoński przybliża historię wydarzeń w Łukawicy
Zbigniew Płoński
Uczestnicy wydarzenia przy pomniku w Łukawicy
Przed grobem rodziny hrabiostwa Starzeńskich na cmentarzu w Pietkowie
Otwarcie wystawy w bibliotece
Osoby uczestniczące w otwarciu wystawy
Prezentacja zbiorów zgromadzonych na wystawie
Ekspozycja znajdująca się na parterze biblioteki
Wykład Janusza Danieluka
Uczestnicy prelekcji
Skip to content