Menu Zamknij

Pomnik „Harcerstwo – Bohaterskim Dzieciom Polskim”

Pomnik „Harcerstwo – Bohaterskim Dzieciom Polskim” poświęcony jest wszystkim dzieciom polskim, które zginęły w czasie II wojny światowej. Kamienny obelisk stoi obok Wygwizdowa tuż przy torach kolejowych. Jest to kamienny głaz w kształcie rozszczepionego serca: na jednej połówce umieszczona została lilijka harcerska, na drugiej  – napis. W miejscu, w którym stoi pomnik, zginęły żydowskie dzieci wyrzucane – w nadziei na uratowanie im życia – z transportów do obozu zagłady w Treblince w 1943 r.
Odsłonięcie pomnika nastąpiło 1 czerwca 2001 r. w obecności posłów i senatorów RP, władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych i przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego.
Ze zbiorów prywatnych Pana Mariana Jurkina.

Przemawia Burmistrz Łap Tadeusz Wróblewski
Przemawia Marian Jurkin, inicjator budowy pomnika
Przemawia Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik
Odsłonięcia pomnika dokonali Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik i Komendant Hufca ZHP Łapy im. Bohaterskich Dzieci Polskich hm. Bolesław Paczkowski
Wieniec składają członkowie dowództwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Łapach oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białymstoku
Wieniec skłądają (od lewej): senator RP Sergusz Plewa, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Burmistrz Łap Tadeusz Wróblewski
Goście uczestniczący w odsłonięciu pomnika
Marian Jurkin przy pomniku, 2 czerwca 2001 r.
Widok na pomnik od strony torów kolejowych w kierunku Ostrołęki
Widok na pomnik od strony torów kolejowych w kierunku Warszawy
Uroczystość wręczenia odznaczeń ZHP i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla członków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łapach za udział w budowie pomnika
Uroczystość wręczenia odznaczeń ZHP i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla członków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łapach za udział w budowie pomnika
Widok miejsca pamięci przed powstaniem pomnika, kwiecień 2001 r.
Betonowy pomniczek ustawiony 1968 r. Wykonany został przez harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Łapy i II Hufca ZHP Białystok–Miasto z inicjatywy harcmistrza Jerzego Wrzoska.
Pomnik z 1968 r.
Tablica z 1968 r. Po odnowieniu została ponownie umieszczona na nowym pomniku w 2001 r.
Widok miejsca pamięci w kwietniu 2001 r.
Otoczenie miejsca pamięci przed powstaniem nowego pomnika, kwiecień 2001 r.
Otoczenie miejsca pamięci przed powstaniem nowego pomnika, kwiecień 2001 r.
Skip to content