Lekcje z przedsiębiorczości

Lekcja przedsiębiorczości dla uczniów I LO w Łapach

W ramach lekcji z przedsiębiorczości organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy 18 marca 2015 roku młodzież po raz pierwszy odwiedziła nowo powstały Inkubator Przedsiębiorczości. Dyrektor ośrodka Pani Magdalena Perkowska-Szymanowicz zaprezentowała i przedstawiła wady i zalety założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Lekcja z przedsiębiorczości o gminie jej zadaniach z Panią Magdaleną Perkowską-Szymanowicz

Gmina to prawnie zorganizowany terytorialny związek osób określony w ustawie o samorządzie gminnym jako wspólnota samorządowa. Posiada osobowość prawną, a o jej ustroju stanowi statut. Był to główny temat spotkania z młodzieżą I LO w Łapach, który zaprezentowała Pani Dyrektor Ośrodka Przedsiębiorczości Magdalena Perkowska-Szymanowicz. 

Lekcja z przedsiębiorczości – stowarzyszenia działające na rzecz społeczności lokalnej

11 grudnia 2013r. Pani Magdalena Perkowska - Szymanowicz. dyr. Ośrodka Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim ,członek Stowarzyszenia Fabryka Rozwoju Lokalnego i Pani Katarzyna Żukowska – Koc kierownik działu organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, z wykształcenia i zamiłowania pracownik socjalny, doradca zawodowy, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych IMPULS, członek wielu organizacji pozarządowych spotkały się po raz kolejny w Bibliotece Publicznej z uczniami I LO w Łapach. 

Lekcja z przedsiębiorczości w łapskiej bibliotece

Pani Renata Dobkowska skarbnik Izby Gospodarczej w Łapach i Pani Magdalena Perkowska - Szymanowicz. dyr. Ośrodka Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim 6.11.2013r. spotkały się z uczniami I LO na kolejnej „Lekcji z przedsiębiorczości”. Licznie zgromadzona młodzież w Bibliotece Publicznej miała okazję poznać osoby, którym nie jest obojętny rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście. 

Lekcja z przedsiębiorczości z Panią Moniką Dzielnik pt. „Stowarzyszenia – szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach spotkali się 23.10 2012 roku w Bibliotece Publicznej w Łapach z Panią Moniką Dzielnik przedstawicielką Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi powstała w oparciu o doświadczenia współpracy pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Narwiańskiego Parku Narodowego. To właśnie współdziałanie na płaszczyźnie drobnej przedsiębiorczości w otoczeniu rolnictwa, wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu w celu zrównoważonego rozwoju stały się podstawą do realizacji projektu LGD N.A.R.E.W.

Spotkanie z Panią Magdaleną Perkowską-Szymanowicz i Joanną Kamińską przedstawicielkami Stowarzyszenia „Fabryka Rozwoju Lokalnego” w Łapach.

Tym razem na „Lekcję z przedsiębiorczości” zaproszone zostały Panie ze Stowarzyszenia „Fabryka Rozwoju Lokalnego” w Łapach. Ideą powstania Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie bezrobociu i działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości oraz  aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cele stowarzyszenia dotyczą wielu płaszczyzn życia społecznego mieszkańców naszej Gminy.

Spotkanie z Panią notariusz Małgorzatą Dadura

Notariusz, to osoba zaufania publicznego, powołana do dokonywania czynności, którym należy nadać formę notarialną. W Polsce notariuszy powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii właściwej izby notarialnej. W ramach „Lekcji z przedsiębiorczości” 27.02.2012 r. odbyło się spotkanie uczniów I LO z Panią notariusz Małgorzatą Dadura.

Spotkanie z Panią Zdzisławą Emilią Ładna doradcą ds. ubezpieczeń i inwestycji

Cokolwiek przyniesie życie… taką sentencją rozpoczęła spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach Pani Zdzisława Emilia Ładna doradca ds. ubezpieczeń i inwestycji Avia Sp. z o.o. Zapoznała uczniów z reformą emerytalną, która została wprowadzona w 1999 roku i polegała na podziale zabezpieczenia emerytalnego na trzy filary.

Spotkanie z pracownikami Oddziału Banku PKO w Łapach

Kolejne spotkanie w ramach „Lekcji z przedsiębiorczości” odbyło się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy dnia 30.11.2011r. Prelegentkami były tym razem pracownice PKO Bank Polski Odział 1 w Łapach. Prezentacja multimedialna na temat lokat, konta oszczędnościowego, Max pożyczki Mini ratki oraz nowych środków dla klientów rynku mieszkaniowego pozwoliła uczniom z I LO w Łapach zapoznać się z ciekawymi ofertami banku.

Spotkanie z Panią Barbarą Łapińską właścicielką Salonu Urody „Sekret”

W ramach „Lekcji z przedsiębiorczości” 17.10.2011 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy odbyło się spotkanie z Panią Barbarą Łapińską właścicielką Salonu Urody „Sekret”. Uczestnikami spotkania była młodzież z zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach z nauczycielem Panią Ewą Ignatiew. Uczniowie mieli okazję poznać kolejnego łapskiego przedsiębiorcę i porozmawiać z nim bezpośrednio na temat założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Nietypowa lekcja z przedsiębiorczości - wycieczka uczniów ZSM w Łapach do Hotelu „Białowieski”

Hotel „Białowieski” o standardzie trzygwiazdkowym położony jest we wschodniej części Białowieży, bezpośrednio na granicy Puszczy Białowieskiej. Jest to doskonałe miejsce na organizację: konferencji, szkoleń, imprez integracyjnych, biesiad przy ognisku, sympozjów, kongresów, wesel. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych o profilu hotelarskim wraz z Panią Dyrektor Dorotą Kondratiuk i nauczycielem Panią Małgorzatą Boguską w ramach „Lekcji z przedsiębiorczości” odwiedzili Hotel „Białowieski”. Organizatorem spotkania był Mały Inkubator Przedsiębiorczości mieszczący się w Bibliotece Publicznej w Łapach.

Spotkanie z Panią Małgorzatą Falkowską właścicielką firmy „FALKOM” sklep-serwis komputerowy w Łapach

 

W dzisiejszych czasach nikt już nie może sobie wyobrazić życia bez komputera, tak w firmie jak i w domu. Komputer i sprzęty z nim związane np. drukarki, skanery i inne stały się nieodzowną i niezbędną częścią życia wielu osób. Potrzeba korzystania z usług profesjonalistów z tej dziedziny zainspirowała Panią Małgorzatę Falkowską, która jest z wykształcenia informatykiem do otwarcia sklepu-serwisu komputerowego. W ramach projektu "Załóż firmę - spełnij swoje marzenia", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku otrzymała ona dotację inwestycyjną na rozwój własnego biznesu. 27.05.2011 roku Biblioteka Publiczna zorganizowała lekcję z przedsiębiorczości z uczniami I LO w Łapach.

Spotkanie z Martą Mierzwińską właścicielką „Klubu Malucha”.

Mały Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował spotkanie z właścicielką Klubu Malucha Panią Martą Mierzwińską. Odbyło się ono 20.04.2011 r. w ramach „Lekcji z przedsiębiorczości”. Pani Marta od dwóch lat prowadzi „Klub Malucha”. Posiadanie własnej firmy było jej marzeniem od bardzo dawna a prowadzona tego typu działalności jest jej spełnieniem.

Spotkanie z Panią Justyną Hołowienko właścicielką szkoły językowej Centrum Języków Obcych "OXFORD" w Łapach.

W ramach „Lekcji z przedsiębiorczości” 30.03.2011 r. zostało zorganizowane spotkanie z właścicielką szkoły językowej Centrum Języków Obcych „OXFORD” Panią Justyną Hołowienko. Mały Inkubator Przedsiębiorczości i Punkt Informacji Biznesu zaprosili na to spotkanie uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach z opiekunami. Omówiła ona poszczególne działania niezbędne do założenia własnej działalności gospodarczej.

Wycieczka uczniów ZSM w Łapach do Hotelu Branicki w Białymstoku.

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych o profilu hotelarskim wraz z Panią Dorotą Kondratiuk w ramach „Lekcji z przedsiębiorczości” odwiedzili Hotel Branicki w Białymstoku. Organizatorem spotkania był Mały Inkubator Przedsiębiorczości mieszczący się w Bibliotece Publicznej w Łapach.