Menu Zamknij

Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023 Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach

W ubiegłym tygodniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach rozpoczął kolejny rok działalności. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbyła się w czwartek 29 września w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście oraz słuchacze i sympatycy uniwersytetu. W spotkaniu wzięła udział Sekretarz Gminy Joanna Micota, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy Małgorzata Roszkowska, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach Katarzyna Żukowska-Koc, Dyrektor Domu Kultury w Łapach Wiktoria Wnorowska, Komendant Komisariatu Policji w Łapach podinspektor Tomasz Organek wraz z dzielnicowymi oraz pracownik Urzędu Gminy pani Ewa Łupińska.

Po wysłuchaniu Hymnu Narodowego zgromadzonych powitała Prezes UTW Barbara Gogolewska, która życzyła słuchaczom nieustannego rozwoju osobistego oraz wyraziła nadzieję, że tym razem pandemia nie stanie na przeszkodzie w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Po tradycyjnym „Gaudeamus igitur” nastąpił wykład inauguracyjny „Radość z odzyskanego śmietnika” – w kręgu Skamandrytów”, który wygłosiła dr Barbara Olech z Uniwersytetu w Białymstoku. W ciekawy sposób przedstawiła genezę grupy poetyckiej „Skamander”, która powstała u schyłku 1919 r. i nadała zasadniczy ton poezji polskiego dwudziestolecia międzywojennego. W dalszej części spotkania głos zabrał Tomasz Organek, Komendant Komisariatu Policji w Łapach, który mówił o zagrożeniach ze strony oszustów (m.in. o metodzie „na wnuczka”) i apelował do seniorów o zachowanie ostrożności i uwagi w kontaktach obcymi. Poznaliśmy też osobiście naszych dzielnicowych, zakres ich działania, rewiry i kontakty.

Następnie Katarzyna Żukowska-Koc, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach, omówiła rolę, zadania oraz strukturę, a także usługi, jakie świadczy Centrum na terenie gminy. Potem wystąpiła Dyrektor Domu Kultury w Łapach Wiktoria Wnorowska, która zapoznała zebranych z adresowaną do różnych grup wiekowych bogatą ofertą edukacyjną i kulturalną placówki. Zebrani mieli również przyjemność wysłuchania minikoncertu w wykonaniu dzieci rozwijających swoje pasje i talenty pod okiem instruktorów placówki. Po krótkiej przerwie kawowej, pani Prezes UTW omówiła plan działania Stowarzyszenia na rok 2022/2023, przedstawiła harmonogram na październik i zachęciła do aktywnego uczestnictwa w organizowanych wykładach, sekcjach, projektach oraz zajęciach. Na tym spotkanie zakończono.

Dziękujemy zaproszonym gościom i studentom za udział w inauguracji, a pracownikom Domu Kultury za pomoc w przygotowaniu  uroczystości. Słuchaczy UTW zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych zajęciach. Na pewno w różnorodnej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

                                                                                                                   UTW w Łapach

Prezes UTW Barbara Gogolewska
Dr Barbara Olech z Uniwersytetu w Białymstoku
Komendant Komisariatu Policji w Łapach podinspektor Tomasz Organek
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach Katarzyna Żukowska-Koc
Dyrektor Domu Kultury w Łapach Wiktoria Wnorowska
Minikoncert w wykonaniu wychowanków łapskiego Domu kultury
Minikoncert w wykonaniu wychowanków łapskiego Domu kultury
Minikoncert w wykonaniu wychowanków łapskiego Domu kultury
Minikoncert w wykonaniu wychowanków łapskiego Domu kultury
Goście i studenci UTW podczas inauguracji roku akademickiego
Skip to content